Dokumenty do wyceny

W celu prawidłowej wyceny należy przedłożyć określone dokumenty niezbędne do wykonanie operatu szacunkowego. Dokumenty te oraz protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu. Poniższa lista stanowi orientacyjny wykaz dokumentów i informacji potrzebnych do wyceny, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. Wcześniejsze ich przygotowanie znacząco wpływa na czas potrzebny do realizacji zlecenia przy czym wypisy i wyrysy a także kopie map nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty wyceny. W przypadku braku niektórych dokumentów istnieje możliwość ich pobrania z zasobów jednostek samorządu terytorialnego przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach zawartej umowy jednakże czas ich otrzymania, w zależności od urzędu, może wynieść od kilku do kilkunastu dni. Ostateczny zakres dokumentów każdorazowo ustalany jest indywidualnie przez rzeczoznawcę majątkowego. Dokumenty do wyceny:

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dokumenty do wyceny.

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dokumenty do wyceny.

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:

Wycena nieruchomości komercyjnych, dokumenty do wyceny.

Wycena nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowo-usługowych, zakładów przemysłowych):

W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym dodatkowo:

Wycena lokal mieszkalny, lokal użytkowy, dokumenty do wyceny.

Lokal mieszkalny lub użytkowy:


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego: