Paweł Dąbrowski

W celu prawidłowej wyceny należy przedłożyć określone dokumenty niezbędne do wykonania operatu szacunkowego. Dokumenty te oraz protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu. Poniższa lista stanowi orientacyjny wykaz dokumentów i informacji potrzebnych do wyceny, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. Wcześniejsze ich przygotowanie znacząco wpływa na czas potrzebny do realizacji zlecenia, przy czym wypisy i wyrysy a także kopie map nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty wyceny. W przypadku braku niektórych dokumentów istnieje możliwość ich pobrania z zasobów jednostek samorządu terytorialnego przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach zawartej umowy, jednakże czas ich otrzymania, w zależności od urzędu, może wynieść od kilku do kilkudziesięciu dni. Ostateczny zakres dokumentów każdorazowo ustalany jest indywidualnie przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dokumenty do wyceny:

wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej

wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

wycena nieruchomości komercyjnych

(biurowych, magazynowych, handlowo-usługowych, zakładów przemysłowych)

W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym dodatkowo:

wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego

wycena maszyn, urządzeń

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Paweł Dąbrowski ©. All rights reserved.