Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy określa wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7048 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, uprawniające do wykonywania działalności zawodowej. Jestem członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, należącego do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam odpowiednie kwalifikacje a swoją wiedzę i umiejętności stale podnoszę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Moją specjalnością jest wycena nieruchomości głównie na terenie miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego a także w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych na obszarze województwa lubelskiego. Bardzo dobra znajomość rynków lokalnych dla wyżej wymienionych obszarów pozwala mi na zapewnieniu wysokiej jakości operatów szacunkowych czyli sporządzonych na piśmie opinii o wartości wycenianych nieruchomości.

Posiadam certyfikat dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych wydany przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

Paweł Dąbrowski
Rzeczoznawca majątkowy
Nr upr. 7048

Rzeczoznawca Majątkowy Lublin Paweł Dąbrowski