Paweł Dąbrowski

Rzeczoznawca majątkowy określa wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7048 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, uprawniające do wykonywania działalności zawodowej. Jestem członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, należącego do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam odpowiednie kwalifikacje a swoją wiedzę i umiejętności stale podnoszę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Moją specjalnością jest wycena nieruchomości głównie na terenie miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego a także w odniesieniu  do nieruchomości komercyjnych na obszarze województwa lubelskiego, Bardzo dobra znajomość rynków lokalnych dla wymienionych obszarów pozwala mi na zapewnieniu wysokiej jakości operatów szacunkowych, czyli sporządzonych na piśmie opinii o wartości wycenianej nieruchomości.

Posiadam certyfikat dla wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wykonuję wyceny maszyn, urządzeń i megaukładów technicznych – uprawnienia Fundacji BOMIS nr 2203 rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

W ramach współpracy z firmą audytorską, Biurem Doradczym „Proekon” sp. z o.o., wykonuję wyceny przedsiębiorstw.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

Rzeczoznawca

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Paweł Dąbrowski ©. All rights reserved.